Analizy biznesowe

Kluczowym czynnikiem sukcesu każdego nowego projektu zmian w organizacji jest zidentyfikowanie i zamodelowanie istniejących procesów w organizacji, a także zdefiniowanie jednoznacznych wymagań w stosunku do wyboru nowego oprogramowania. Rezultatem przeprowadzonej analizy nie zawsze będzie potrzeba wdrożenia nowego oprogramowania. Często wystarczy optymalizacja kluczowych procesów biznesowych i dostosowanie posiadanych aplikacji do odpowiednich standardów pracy w firmie.

W ramach tej usługi, wspólnie z Klientem identyfikujemy, planujemy i opisujemy wszystkie procesy, które będą podlegać digitalizacji. Rekomendujemy również rozwiązania, które te procesy będą wspomagać oraz, które pomogą osiągnąć Klientowi zamierzone efekty biznesowe.