Zapewnienie ciągłości działania

W ramach współpracy z naszymi Klientami skupiamy się na dwóch aspektach: zapewnieniu zgodności z wymaganiami stawianymi m.in. przez organy nadzoru oraz zaproponowaniu klientom praktycznych rozwiązań, które są jednocześnie efektywne kosztowo.

W tym zakresie:

  • Pomagamy naszym Klientom opracować plany ciągłości działania
  • Wspieramy w realizacji testów planów ciągłości działania
  • Przeprowadzimy przeglądy stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania ciągłością działania