Monitoring infrastruktury informatycznej

Usługę monitoringu infrastruktury kierujemy do Klientów zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań, które zapewniają im nieprzerwaną pracę firmowych urządzeń i systemów informatycznych. Stały monitoring ma na celu zabezpieczanie systemów, aplikacji i usług, a także ograniczenie liczby awarii i zminimalizowanie ryzyka przerw w monitorowanych procesach biznesowych.

Usługą możemy objąć całość infrastruktury lub jej wybraną część. Nasze systemy w skuteczny sposób nadzorują parametry niezbędne do zapewnienia płynności procesów biznesowych w firmie, a w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, umożliwiają natychmiastową reakcję. Kluczowe elementy środowiska informatycznego monitorujemy w trybie 24/7/365. Całodobowy nadzór minimalizuje ryzyko ewentualnych przestojów w pracy urządzeń, a w razie wystąpienia jakichkolwiek anomalii, pozwala skrócić czas przywrócenia systemów dzięki precyzyjnemu określeniu źródła awarii.

Korzyści prowadzenia monitoringu 24/7

Prewencja

Wykrycie błędów w środowisku informatycznym oraz sprawne usunięcie problemów jeszcze przed ich zauważeniem przez użytkowników. Działania profilaktyczne podejmowane przed wystąpieniem awarii minimalizują ryzyko wystąpienia awarii.

Wiedza

Stały monitoring dostarcza informacji na temat prawidłowości procesów zachodzących w środowisku IT (wsparcie procesów operacyjnych i strategicznych).

Bezpieczeństwo

Stały nadzór nad środowiskiem informatycznym to wzrost bezpieczeństwa przetwarzania danych. To także pełna przejrzystość i kontrola nad infrastrukturą IT.

Redukcja kosztów

Obniżenie kosztów supportu IT poprzez samokontrolujący mechanizm identyfikowania błędów oraz redukcja kosztów związana z minimalizacją awaryjności infrastruktury informatycznej.