Obsługa zgłoszeń serwisowych

W ramach usługi obsługi zgłoszeń serwisowych oferujemy naszym Klientom:

  • pomoc telefoniczną i mailową
  • pomoc zdalną
  • pomoc w siedzibie firmy

Pierwsza linia wsparcia przyjmie zgłoszenie i szybko rozwiąże podstawowe problemy. Zagadnienia bardziej złożone zostaną przekazane do drugiej linii wsparcia. Tu problemem zajmie się nasz specjalista, który w możliwie najkrótszym czasie postara się Państwu pomóc.

W celu przyspieszenia procesu obsługi zgłoszeń, udostępniamy również system informatyczny online, który umożliwia nie tylko zgłaszanie usług o charakterze serwisowym, ale również podgląd stanu ich realizacji. W systemie gromadzone są informacje związane z obsługą zgłoszenia, począwszy od zarejestrowania faktu jego przyjęcia, poprzez rejestrację kolejnych etapów realizacji, aż do zakończenia naprawy i rozwiązania problemu.