Kluczowe fazy tworzenia oprogramowania

FAZA PLANOWANIA I ANALIZY

Na tym etapie identyfikujemy i planujemy z Klientem wszystkie procesy, które będą obsługiwane przez tworzony system. Rekomendujemy rozwiązania, które te procesy będą wspomagać oraz, które pomogą osiągnąć Klientowi zamierzone efekty biznesowe. W tej fazie wspólnie podejmujemy decyzję o wdrożeniu nowych rozwiązań, bądź rozbudowie istniejących, wykorzystywanych już w firmie systemów informatycznych. Ustalamy co system ma robić, kto, gdzie i kiedy będzie go używał, a także czy będzie faktyczna możliwość jego wykorzystania z uwzględnieniem wszystkich założonych wymagań.

FAZA PROJEKTOWANIA

Na tym etapie opracowujemy całą koncepcję logiki systemu, jego architekturę i poszczególne interfejsy. Uzgadniamy również z Klientem szczegółowy budżet projektu, zakres i harmonogram przygotowania i uruchomienia systemu w środowisku testowym i produkcyjnym.

FAZA IMPLEMENTACJI

W tej fazie przygotowujemy system i przeprowadzamy niezbędne modyfikacje, dostosowując go do wymagań naszego Klienta. Tworzymy kod aplikacji, konfigurujemy, parametryzujemy, instalujemy wersję testową, migrujemy dane, a także przygotowujemy system do dalszej eksploatacji.

FAZA TESTÓW

Na tym etapie dokonujemy walidacji systemu pod kątem jego zgodności z dokumentacją projektową. Przeprowadzamy testy poprawności zaimplementowanych procesów biznesowych oraz prawidłowej integracji poszczególnych modułów systemu. Po dokonaniu ewentualnych modyfikacji, udostępniamy Klientowi do przetestowania i zaakceptowania wersję demo systemu. Na tym etapie szkolimy również głównych użytkowników i udostępniamy pomocne instrukcje. Klient ma następnie możliwość zapoznania się z funkcjonalnościami systemu, przetestowania aplikacji w środowisku pracy i określenia, czy spełnia ona jego wymagania oraz, czy efekt końcowy, pozwoli osiągnąć zaplanowane efekty biznesowe.

FAZA WDROŻENIA I STABILIZACJI

Faza wdrożenia to uruchomienie systemu w środowisku produkcyjnym Klienta. Dokonujemy tutaj końcowej konfiguracji i parametryzacji systemu zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Klienta. Nasi pracownicy służą również użytkownikom pomocą w wykonywaniu podstawowych czynności w systemie. W początkowym okresie jest to wsparcie na miejscu (u Klienta), w późniejszym możliwość zgłaszania ewentualnych uwag i kierowania zapytań drogą elektroniczną i telefoniczną. Okres stabilizacji systemu ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem.